Ste v: Home / Pogoji poslovanja in uporaba 
 Natisni Quick Info

Pogoji poslovanja in uporaba

POZOR: PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA NATANČNO PREBERITE POGOJE POSLOVANJA. Z UPORABO SPLETNEGA MESTA  POTRJUJETE, DA SPREJEMATE POGOJE POSLOVANJA, KI JIH NAVAJAMO V NADALJEVANJU.  ČE NE SPREJEMATE NAVEDENIH POGOJEV POSLOVANJA (»POGOJI«), TEGA SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJAJTE.  

Uporaba spletnega mesta
PRINK dovoljuje ogled in prenos gradiva, ki je na voljo na teh spletnih straneh (»splet«), izključno za osebno uporabo in ne za trgovske namene, če v vseh kopijah izvirnega gradiva vedno ohranite priložena obvestila o avtorskih pravicah in lastništvu nad gradivom. Prepovedano je kakršno koli spreminjanje, reproduciranje, javno predvajanje, izvajanje, distribuiranje ali koli druga oglaševalska ali trgovska uporaba gradiva, objavljenega v spletu. Skladno s temi pogoji je prepovedano uporabljati navedeno gradivo na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju za kakršen koli namen. Gradivo, ki je na voljo na spletu, je zaščiteno z zakoni o avtorskih pravicah, tako da se lahko vsaka nepooblaščena uporaba šteje kot kršitev zakonov o zaščiti avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih zakonskih določil. Če kršite te pogoje, samodejno prenehajo veljati vsa dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta, poleg tega morate uničiti vse preneseno ali natisnjeno gradivo.

Odklanjanje odgovornosti
GRADIVO (VKLJUČNO S PROGRAMSKO OPREMO) IN STORITVE, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU, PONUJAMO »TAKE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, VKLJUČNO Z JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTVI O NEKRŠITVI INTELEKTUALNE LASTNINE. Obveznosti družbe PRINK glede izdelkov in storitev urejajo izključno pogodbe, v skladu s katerimi so ti dobavljeni. Objavljena vsebina na tem spletnem mestu nikakor ne more v spremeniti veljavnosti pogodb. PRINK nadalje ne jamči točnosti in popolnosti gradiva, programske opreme ali storitev, ki jih ponujajo te spletne strani. PRINK lahko kadar koli spreminja gradivo in storitve na teh spletnih straneh ter prav tako spreminja navedene izdelke in cene brez predhodnega obvestila. Gradiva in
storitve, ki so na voljo na teh spletnih straneh, niso nujno osveženi in PRINK se ne obvezuje, da jih bo posodabljal. Informacije, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki v nekaterih državah niso na voljo. Za informacije o izdelkih, programih in storitvah na določenih območjih, se lahko obrnete na prodajalne PRINK v svojem kraju. Če lokalna zakonodaja ne dovoljuje izključitve implicitnih garancij,  se določilo iz tega odstavka pri vas ne uporablja.

Omejitev odgovornosti 
PRINK, DOBAVITELJI ALI DRUGE TRETJE OSEBE, NAVEDENE NA SPLETNEM MESTU, NIKAKOR NE ODGOVARJAJO ZA ŠKODO  (VKLJUČNO IN NEOMEJENO S ŠKODO ZARADI IZPADA PRIHODKA, IZGUBLJENIH PODATKOV ALI PREKINITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI), KI BI NASTALA ZARADI UPORABE, NEDOSTOPNOSTI UPORABE ALI ZARADI POSLEDIC UPORABE SPLETNEGA MESTA TER Z NJIM POVEZANIH SPLETNIH MEST, GRADIVA, INFORMACIJ ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO NA ENEM ALI VSEH NAVEDENIH SPLETNIH MESTIH, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA JAMSTVU, KRŠITVI GARANCIJSKIH POGOJEV, POGODBENIH DOLOČIL, NEZAKONITIH LISTIN ALI DRUGIH ZAKONSKIH DOLOČIL, IN TO TUDI, ČE JE PRINK SEZNANJEN Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKE ŠKODE. MOREBITNE NASTALE STROŠKE ZARADI SERVISIRANJA, POPRAVIL ALI ODPRAVE NAPAK NA LASTNI OPREMI ALI PODATKIH, KI SO POSLEDICA UPORABE GRADIVA, INFORMACIJ ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU, NOSI IZKLJUČNO UPORABNIK. ČE LOKALNA ZAKONODAJA NE PREDVIDEVA IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, SE DOLOČILO IZ TEGA ODSTAVKA PRI VAS NE UPORABLJA.  


Uporaba programske opreme
Programska oprema, ki je nameščena in na voljo na tem spletnem mestu, je zaščitena z avtorskimi pravicami. Pri uporabi programske opreme veljajo pogoji in določila skladno z  licenčno pogodbo končnega uporabnika, ki mu je programska oprema dobavljena (»licenčna pogodba«). Prenos ali namestitev programske opreme nista dovoljena, dokler ne sprejmete pogojev in določil po licenčni pogodbi.  PREPOVEDANA JE REPRODUKCIJA ALI DISTRIBUCIJA PROGRAMSKE OPREME RAZEN V TISTIH PRIMERIH, KO JE TO DOVOLJENO V SKLADU Z UPORABNO LICENČNO POGODBO.
Podatki, ki jih vnese uporabnik 
PRINK prek svojega spletnega mesta ne želi prejemati zaupnih podatkov ali zasebnih podatkov uporabnikov. Vse gradivo, podatki in druga obvestila  (»obvestila«), ki jih vnesete ali objavite na tem spletnem mestu, bodo obravnavani kot nezaupni in nezasebni podatki. PRINK nima nobenih obveznosti v zvezi s tovrstno komunikacijo. PRINK in njegove pooblaščene osebe lahko prosto kopirajo, širijo, razkrivajo, vključijo ali kako drugače uporabljajo obvestila in vse podatke, slike, zvoke, besedila in vsa druga, tu vključena gradiva za vse trgovske in netrgovske namene. Vsi podatki, ki omogočajo osebno prepoznavo in jih uporabniki osebno pošljejo družbi PRINK za prejemanje izdelkov in koriščenje storitev, bodo obravnavani v skladu z Izjavo o zasebnosti na spletu PRINK. Na tem spletnem mestu je prepovedano prejemanje, pošiljanje ali posredovanje kakršnega koli nezakonitega, grozilnega, žaljivega, obrekljivega, nespodobnega, pornografskega ali drugega nezakonitega gradiva. 

Klepetalnica in drugi forumi za uporabnike 
PRINK ima pravico, ne pa obveznost, da spremlja ali preverja tista področja spletnega mesta, na katerih uporabniki pošiljajo ali objavljajo obvestila, ali področja, na katerih uporabniki komunicirajo drug z drugim, vključno s klepetalnicami, oglasnimi deskami ali drugimi forumi uporabnikov ter vsebino tovrstnih komunikacij. PRINK nikakor ne odgovarja za vsebino teh komunikacij, ne glede na to, ali te kršijo zakone o avtorskih pravicah, obrekovanju, zasebnosti, morali ali drugem.  PRINK si pridržuje pravico, da odstrani sporočila z nezakonito, obrekljivo, nespodobno ali drugače nesprejemljivo vsebino. 

Povezava na druga spletna mesta
Povezave, ki jih najdete na tem spletnem mestu, so na voljo uporabnikom izključno kot dodatna ugodnost in udobnost. Ko kliknete te povezave, izstopite s spletnega mesta PRINK. PRINK ne preverja teh spletnih mest, jih ne upravlja, ne odgovarja za njihovo vsebino in gradivo. PRINK zato ne daje nobenega zagotovila niti izjav za ta spletna mesta, njihove ponujene informacije, programsko opremo, druge izdelke, gradivo ali morebitne posledice, ki bi nastale pri njihovi uporabi. Če se uporabniki odločijo za dostop do spletnih mest tretjih podjetij s klikom na povezave, ki so na voljo na naših spletnih straneh, to storijo izključno na lastno odgovornost.

Splošno
PRINK upravlja svoje spletno mesto iz pisarn na sedežu v Castelbolognese (RA), Italija. PRINK ne daje nobenih zagotovil in ne oblikuje  izjav, da so gradivo in storitve, objavljene na spletnih straneh, primerni za uporabo zunaj Italije, in da je dostop s tistih območjih, kjer bi bila njihova vsebina nezakonita, prepovedan. Prepovedano je uporabljati, izvoziti ali ponovno uvoziti gradiva in storitve, ki so na voljo na spletnih straneh, ali morebitne kopije oziroma njihove prilagoditve, če je to v nasprotju z veljavno zakonodajo ali določili, vključno in neomejeno z izvoznimi predpisi v ZDA. Če se uporabnik odloči za dostop do tega spletnega mesta z območja zunaj Italije, to stori na lastno pobudo in odgovornost ter je v tem primeru odgovoren tudi za upoštevanje lokalne zakonodaje. Te pogoje ureja italijanska državna zakonodaja in se v skladu z njo tudi tolmačijo, tako da ne morejo biti predmet zakonskih sporov. PRINK lahko kadar koli spremeni te pogoje s posodobitvijo objavljene različice dokumenta na spletnem mestu. Svetujemo, da občasno obiščete to spletno stran in se seznanite s trenutno veljavnimi pogoji, saj so ti za uporabnike obvezujoči. Nekatera določila teh pogojev utegnejo nadomestiti izrecno navedena pravna obvestila ali pogoje na posameznih straneh tega mesta.

Navodila za povezavo s spletnim mestom PRINK:
Spletna mesta, na katerih je povezava na spletno mesto PRINK:
  • lahko vsebujejo povezavo z vsebino spletnega mesta PRINK, a je ne smejo podvajati;
  • ne smejo ustvariti brskalnika ali omejenega okolja okrog vsebine PRINK;
  • ne smejo dajati izjav, ki bi navajale, da PRINK podpira njihove izdelke;
  • morajo verodostojno prikazati medsebojno razmerje z družbo PRINK;
  • ne smejo vsebovati lažnih podatkov o izdelkih ali storitvah PRINK;
  • ne smejo uporabljati  logotipa PRINK brez dovoljenja družbe PRINK;
  • ne smejo vsebovati vsebine, ki bi jo lahko tolmačili kot neokusno, žaljivo ali sporno. Vsebina spletnih strani mora biti primerna za vse starostne skupine.


2015 – Prink. Vse pravice zadržane – Navedene blagovne znamke pripadajo zakonitim lastnikom.