Ste v: Home / Zasebnost 
 Natisni Quick Info

Zasebnost

PRINK in sestrske družbe popolnoma spoštujejo in si prizadevajo varovati zasebnost svojih strank. PRINK daje Izjavo o varovanju osebnih podatkov, zato da svoje stranke seznani s pravili in postopki, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, ter da javno objavi način zbiranja in uporabe osebnih podatkov in možnosti izbire, ki so na voljo uporabnikom.  Spletna mesta PRINK so zasnovana tako, da jih lahko uporabniki obiskujejo brez identifikacije ali posredovanja kakršnih koli osebnih podatkov. Izjava o varovanju osebnih podatkov je na voljo na domači strani PRINK in dnu vsake spletne strani PRINK.
Spletna mesta, ki jih pokriva Izjava o varovanju osebnih podatkov
Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za vsa spletna mesta in domene PRINK ter za vse sestrske družbe, ki so pod polnim nadzorom PRINK (»spletna mesta PRINK«).

1. Povezava na spletna mesta, ki ne spadajo pod PRINK
Na spletnih straneh PRINK lahko najdete povezave na spletna mesta drugih podjetij, da lahko udobno in hitro pridobite dodatne informacije.  Ko kliknete te povezave, izstopite s spletnega mesta PRINK in vstopite na drugo spletno mesto. PRINK nima nobenega nadzora nad drugimi spletnimi mesti niti ne nad njihovimi postopki za spoštovanje zaupnosti osebnih podatkov. Ti postopki se lahko razlikujejo od postopkov, ki jih uporablja PRINK. PRINK ni odgovoren in ne oblikuje Izjav o varovanju osebnih podatkov za druga podjetja. Izjava o zaupnosti ne pokriva osebnih podatkov, ki jih stranka pošilja tretjim osebam, ki niso povezane z družbo PRINK. Obiskovalce vabimo, da si, preden vnesejo svoje osebne podatke, natančno preberejo določila o varovanju osebnih podatkov, ki veljajo za podjetja, s katerimi stopijo v stik. Nekatera podjetja, ki niso povezana z družbo PRINK, se lahko odločijo, da si bodo z družbo PRINK delila osebne podatke, s katerimi razpolagajo. V tem primeru upravljanje osebnih podatkov urejajo postopki, ki veljajo v navedenem podjetju.  

2. Vrsta zbranih podatkov
Izjava o varovanju osebnih podatkov obravnava osebne podatke, zbiranje neosebnih podatkov in povezanih podatkov.
  • Osebni podatki
    Sem spadajo podatki, povezani z imenom ali osebno identiteto obiskovalca. PRINK uporablja osebne podatke izključno za boljše poznavanje potreb in interesov strank, kar se posledično uporablja za izboljšavo storitev. Vsakemu, ki se odloči vnesti osebne podatke, PRINK zagotavlja, da bodo osebni podatki uporabljeni izključno kot pomoč za lažjo komunikacijo s stranko. PRINK zelo ceni izkazano zaupanje svojih strank. PRINK se obvezuje, da osebnih podatkov ne bo prodajal, dajal v najem ali posojal tretjim osebam. Na nekaterih spletnih mestih lahko prosite za informacije, lahko se naročite na prejemanje prodajnih oglasov ali dodatnih gradiv, lahko se prijavite na spletno mesto ali prosite za zaposlitev pri družbi PRINK. Osebni podatki, ki jih vnesete na teh spletnih straneh, lahko vključujejo osebno ime, naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, uporabniško ime in vstopno geslo, podatke o fakturah in transakcijah, podatke o kreditnih karticah, izbran način kontaktiranja, podatke o izobrazbi, zaposlitvi ali poklicnih interesih. Za večje prilagajanje spletnih strani, storitev in načina komunikacije posameznikom ter za izboljšavo izdelkov in storitev vas lahko povprašamo tudi po osebnih ali poklicnih interesih, družinskih članih ali mnenju o izdelkih. Vnašanje tovrstnih dodatnih podatkov je neobvezno.
  • Neosebni podatki:
    Sem spadajo podatki o načinu uporabe in delovanju storitev ter niso povezani z identiteto posamezne stranke. PRINK zbira in obdeluje neosebne podatke zato, da preučuje, kako obiskovalci uporabljajo spletne strani PRINK.
    Zbiranje neosebnih podatkov lahko obsega obiskane spletne strani na spletnem mestu PRINK, istoimenske obiskane URL-je v okviru spletnega mesta PRINK.IT, vrsto brskalnika in naslov IP2. Večina neosebnih podatkov se zbira s piškotki (cookie) ali drugimi tehnološkimi aplikacijami za analizo podatkov.  Spletne strani PRINK.IT uporabljajo piškotke, merilne kode (web beacon) ter druge tehnologije za obdelavo podatkov in prilagajanje storitev posameznikom. PRINK oglašuje tudi na drugih spletnih mestih, ki lahko prav tako uporabljajo piškotke. Če želite dodatne informacije, glejte »Uporaba piškotkov in merilnih kod« (web beacon) na spletnem mestu PRINK.IT.

3. Zaščita otrok 
PRINK se obvezuje, da bo varoval zasebnost otrok, ter vabi starše in vse tiste osebe, ki skrbijo za mladoletnike, da dejavno sledijo dejavnostim in interesom mladoletnikov, ko so na spletu. PRINK osebnih podatkov o otrocih, mlajših od 13 let,  ne zbira zavestno, spletne strani PRINK pa tudi niso namenjene občinstvu, mlajšemu od 13 let.   

4. Uporaba osebnih podatkov
PRINK uporablja zbrane osebne podatke za boljše poznavanje potreb in interesov obiskovalcev ter za izboljšanje ponujenih storitev. Osebne podatke uporabljamo kot pripomoček uporabniku pri opravljanju transakcij ali naročil in pri pošiljanju sporočil ter za ponujanje storitev in tehnične pomoči, za obveščanje strank o ponujenih storitvah in njihovih prednostih ter za prilagajanje promocijskih ponudb in spletnih strani PRINK posameznikom. Vnesene podatke včasih uporabljamo za kontaktiranje strank, kadar izvajamo tržne raziskave o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja PRINK.
Stranka ima vedno možnost, da sama izbere želeno stopnjo zasebnosti glede tovrstne komunikacije. (Glejte 7. poglavje »Izbira stopnje zasebnosti in zavrnitev prejemanja obvestil«.) Podatke o  kreditnih karticah uporabljamo izključno za obdelavo plačil in preprečevanje goljufij. Teh podatkov ne uporabljata v nobene druge namene ne družba PRINK ne davčna služba. Podatki se hranijo samo za potreben čas opravljanja storitve, razen če stranka želi, da se podatki o kreditni kartici hranijo za nadaljnje nakupe. Da bi strankam omogočili doslednejši in bolj oseben odnos z družbo PRINK, se lahko zbrani podatki pri določeni storitvi PRINK združijo z zbranimi podatki pri drugih storitvah PRINK. PRINK je mednarodna organizacija, ki vključuje pravno službo, podjetniške procese, sistem upravljanja in tehnične povezave, ki segajo čez državne meje. Opravljene dejavnosti v okviru zaupnosti informacij so namenjene varovanju osebnih podatkov strank po vsem svetu. Osebni podatki so lahko na voljo in se delijo znotraj organizacije, lahko pa se tudi pošljejo državam, v katerih PRINK opravlja svojo dejavnost.  V nekaterih državah bi bili lahko osebni podatki manj pravno zaščiteni. V takih državah bodo osebnih podatki vsekakor obravnavani pod nadzorom družbe PRINK v skladu s tu opisanimi postopki.
Neosebnih podatkov ne uporabljamo pri zadevah, ki se nanašajo na koriščenje, dosežke in učinkovitost spletnih strani PRINK. Te podatke uporabljamo za izboljšanje storitev, namenjenih strankam, za izboljšanje uporabnosti in vsebin spletnih strani. 

5. S kom delimo osebne podatke 
PRINK se obvezuje, da ne bo prodajal, dajal  v najem ali posojal osebnih podatkov tretjim osebam. PRINK osebnih podatkov ne pošilja tretjim osebam, razen ko gre za pošiljanje odgovorov na vprašanja strank o izdelkih in storitvah. Stranke morajo za posredovanje  tovrstnih podatkov dati svoje soglasje. PRINK deli osebne podatke o strankah z davčno službo in sestrskimi podjetji PRINK, ki opravljajo dejavnosti za svoj račun, izključno pod pogoji, opisanimi v prejšnjem poglavju »Uporaba osebnih podatkov«. 
PRINK ima s storitvenimi podjetji in dobavitelji sklenjene pogodbe za dobavo izdelkov, storitev in celovitih rešitev za stranke skladno z navedeno vsebino v poglavju »Uporaba osebnih podatkov«. Storitvena podjetja in dobavitelji morajo varovati informacije, ki jim jih pošilja PRINK, in jih ne smejo uporabljati v druge namene, ki ne bi bili povezani s storitvami, ki jih opravljajo za PRINK. Dobavitelji storitev se lahko menjajo, PRINK pa se lahko tudi odloči, da jim zaupa dodatne storitve za boljšo zadovoljitev potreb strank. 
PRINK osebnih podatkov ne bo pošiljal tretjim osebam brez predhodnega dovoljenja stranke, (i)  razen če jih ne bo zahteval vladni organ z izkazom ustreznega dovoljenja; (ii) razen če tako zahtevajo zakonodaja, pravilniki, pozivi na sodišče ali odredbe sodišča; (iii) razen če so ti potrebni za preprečevanje goljufij ali za uveljavljanje ali ščitenje pravic in lastnine družbe PRINK in njenih sestrskih podjetij ali (iv) če so potrebni za varovanje osebne varnosti zaposlenih oseb pri družbi PRINK in tretjih oseb, vključenih v organizacijo PRINK. 
Družba PRINK se lahko zaradi strateških in podjetniških razlogov odloči, da bo prodala, kupila, pripojila ali reorganizirala svojo družbeno dejavnost v nekaterih državah. Take operacije lahko pripeljejo do širjenja osebnih podatkov možnim ali dejanskim kupcem ali da si jih pridobijo prodajalci.  Pri tovrstnih transakcijah PRINK po navadi zagotavlja ustrezno varovanje osebnih podatkov. 

6. Pravica do izbire
PRINK ponuja možnost izbire glede prejemanja vrste dodatnih informacij o izdelkih in ponujenih storitvah. Uporabnik se lahko prijavi za prejemanje nekaterih posebnih informacij o izdelkih in storitvah ter za prejemanje splošnih marketinških obvestil PRINK. Splošna obvestila  PRINK lahko obsegajo informacije o novih izdelkih, posebnih ponudbah ali vabila za udeležbo v tržnih raziskavah. Stranka ima tudi možnost, da privoli v prejemanje obvestil PRINK po elektronski pošti ali telefonu. Če želite dodatne informacije, glejte 7. poglavje. PRINK si bo na vsak način prizadeval upoštevati izražene želje strank.

7. Izbira stopnje zasebnosti in zavrnitev  prejemanja obvestil
Storitve brez naročnine
PRINK osebne podatke uporablja samo v namene, ki so navedeni pri zbiranju podatkov. Med možnimi drugačnimi nameni uporabe podatkov je navedeno pošiljanje obvestil o posebnih ponudbah, informacij o izdelkih in marketinških obvestil. Stranka se lahko odloči za prejemanje tovrstnih obvestil tudi brez naročnine.
Storitve z naročnino
Če ne želite več prejemati obvestil, za katere ste posebej zaprosili (npr. e-novice po elektronski pošti), izberite enega izmed naslednjih postopkov:
  • Izberite povezavo na elektronsko pošto  »unsubscribe« (Odpoved naročnine) ali sledite navodilom za prekinitev pošiljanja pošte in vseh obvestil, ki jih pošiljamo pri sklenjeni naročnini.
  • Pišite na naslov e-pošte marketing@prink.it, navedite ime, naslov e-pošte, poštni naslov ter vse potrebne informacije v zvezi naročninami in prijavami PRINK.

8. Zaupne informacije in tretja podjetja

Nekatere storitve družbe PRINK so povezane s storitvami, ki jih ponujajo tretja podjetja, in nekatere izmed teh storitev ponujajo možnost izbire, da svoje osebne podatke pošljete družbi PRINK in tudi tretjim podjetjem. Tovrstne storitve dajejo možnost, da prosite za prejemanje marketinških obvestil družbe PRINK in partnerjev. PRINK bo te osebne podatke poslal tretjim podjetjem samo ob predhodni privolitvi stranke.

9. Dostop in natančnost podatkov
PRINK se zavezuje, da bo skrbno varoval vse osebne podatke. PRINK je nadgradil postopke upravljanja in vse potrebne postopke za skrbno obdelavo osebnih podatkov strank. Stranka ima možnost dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, PRINK pa se razumno trudi, da bi strankam omogočil dostop in spreminjanje obstoječih podatkov. Za zagotavljanje zasebnosti in varovanje strank HP, preden dovoli dostop do podatkov, preveri identiteto stranke, na primer z vnosom vstopnega gesla in uporabniškega imena. Nekatera področja spletnih mest PRINK imajo lahko omejen dostop samo za tiste uporabnike, ki imajo ustrezno vstopno geslo in druge podatke za identifikacijo.

10. Zaščita osebnih podatkov
Družba RINK se zavezuje, da bo varovala osebne podatke, ki jih pošljejo stranke. PRINK za preprečevanje nedovoljenega dostopa ali širjenja podatkov, za varovanje točnosti podatkov in za zagotavljanje pravilne uporabe osebnih podatkov uporablja konkretne postopke in način upravljanja, ki pomagajo pri zaščiti zbranih podatkov.

11. Spremembe Izjave o varovanju osebnih podatkov  
Če se bodo spremenili pogoji Izjave o varovanju osebnih podatkov na spletu, bo PRINK javno objavil vse vnesene spremembe in osvežil datum revizije tega dokumenta, tako da bodo stranke vedno seznanjene z načinom spletnega zbiranja osebnih podatkov, njihovo uporabo in možnostjo izbire, ki so jim na voljo. Če se bo vsebina Izjave o varovanju osebnih podatkov bistveno spremenila, bo PRINK poslal obvestilo o spremembi vsem strankam, ki jih to zanima.

12. Kontaktiranje družbe PRINK
PRINK z veseljem sprejema mnenja svojih strank. Če želite dodatne komentarje ali imate vprašanja o Izjavi o varovanju osebnih podatkov, nam lahko pišete na naslov e-pošte: marketing@prink.it. 
2015 – Prink. Vse pravice zadržane – Navedene blagovne znamke pripadajo zakonitim lastnikom.